مقایسه و تعرفه نسخه های سامانه پیام کوتاه
پنل ها پایه حرفه ای تجاری کامل
قیمت سامانه (سالیانه) 45000 تومان 65000 تومان 75000 تومان 95000 تومان
سفارش آنلاین ) سفارش سفارش سفارش سفارش
ارسال تکی پیامک
ارسال گروهی پیامک
کاملاً رایگان کاملاً رایگان کاملاً رایگان کاملاً رایگان
10کاربر 110کاربر 220کاربر
کنترل از راه دورتوسط موبایل
5000 به انتخاب خودتان به انتخاب خودتان به انتخاب خودتان
هزینه ارسال پیامک به صورت ثابت 118 ریال به صورت ثابت 110 ریال به صورت ثابت 102 ریال به صورت ثابت 98 ریال
10000 ریال 10000 ریال 10000 ریال 10000 ریال
45000 تومان 65000 تومان 75000 تومان 95000 تومان
100% 90% 80% 60%
سفارش سفارش سفارش سفارش  • تمامی پنل ها دارای شماره اختصاصی 14 رقمی بوده و به صورت رایگان ارائه می گردد که هم قابلیت ارسال دارند و هم دریافت .
  • چنانچه خطوط دیگری با تعداد ارقام کمتر نیاز دارید میتوانید آن را خریداری کرده و به پنل خود اضافه کنید .
  • تمامی پنل ها یک ساله بوده و در سال های آتی شامل تخفیف جهت تمدید می باشد ( غیر از پنل پایه ) .
  • هیچ محدودیتی از نظر تعداد ارسال پیامک در سامانه وجود ندارد .
  • آدرس و کد پستی را دقیق وارد نمایید در غیر اینصورت حساب شما فعال نخواهد شد .
  • قابلیت ارائه گزارش دقیق در سامانه وجود دارد .
  • قعال سازی پنل پیامک حدود 24 ساعت زمان می برد .